+971 58 543 7712
info@emifast.com
+31 20 808 11 45
Blog

Wettelijke en fiscale regelingen in Dubai

March 10, 2023
Author
Amal Eeckhout

Dubai is een stad die bekend staat om zijn innovatieve en vooruitstrevende benadering van het bedrijfsleven, wat tot uiting komt in zijn rechts- en belastingstelsel. In dit artikel gaan we in op enkele van de belangrijkste kenmerken van het rechtssysteem en de belastingmethoden van Dubai, en geven we een overzicht van wat u moet weten als u van plan bent zaken te doen in de stad.

Dubai's Legal System: Een gids om de belangrijkste principes te begrijpen

Het rechtssysteem van Dubai is in vele opzichten uniek, met een combinatie van zowel islamitische als burgerlijke rechtsbeginselen. De rechtbanken van Dubai volgen een burgerlijk rechtssysteem, maar met enkele aanpassingen aan de lokale cultuur en gebruiken. Het rechtssysteem bestaat uit verschillende rechtbanken, waaronder het Gerecht van Eerste Aanleg, het Hof van Beroep en het Hof van Cassatie. De rechtbank van eerste aanleg is de belangrijkste rechtbank in Dubai en is bevoegd voor alle burgerlijke en handelszaken. Het Hof van Beroep behandelt beroepen van het Gerecht van Eerste Aanleg, terwijl het Hof van Cassatie het laatste hof van beroep is in Dubai.

Wanneer er geschillen ontstaan in Dubai, zijn er verschillende methoden beschikbaar om ze op te lossen. Eén mogelijkheid is de rechtbank, die een formele en gestructureerde procedure kan bieden voor het oplossen van geschillen. Er zijn echter ook alternatieve geschillen beslechting methoden beschikbaar, zoals bemiddeling en arbitrage. Deze methoden kunnen sneller en goedkoper zijn dan de gang naar de rechter, en ze kunnen ook flexibeler zijn wat de uitkomst betreft.

Een overzicht van belastingmethoden.

Dubai staat bekend om zijn bedrijfsvriendelijke omgeving, met een reeks stimulansen en belastingvoordelen voor bedrijven die in de stad actief zijn. Een van de belangrijkste voordelen van zakendoen in Dubai is de afwezigheid van inkomsten- en vennootschapsbelasting, wat betekent dat bedrijven meer van hun winst kunnen behouden. Er zijn echter andere soorten belastingen die bedrijven mogelijk moeten betalen in Dubai, waaronder btw en douanerechten. Belasting op de toegevoegde waarde (btw) werd in 2018 in Dubai ingevoerd, en het is van toepassing op de meeste goederen en diensten die in de stad worden gekocht en verkocht. Het standaardtarief van de btw in Dubai is 5%, hoewel sommige goederen en diensten zijn vrijgesteld of onderworpen aan een verlaagd tarief. Bedrijven die geregistreerd zijn voor de BTW moeten BTW aanrekenen op hun verkopen, en ze kunnen ook BTW terugvorderen op hun aankopen. Douanerechten worden geheven op ingevoerde goederen, en de tarieven variëren afhankelijk van het soort goederen en het land van oorsprong. Er zijn ook enkele vrijhandelszones in Dubai waar bedrijven kunnen werken zonder douanerechten te betalen.

Navigating Dubai's Labor Laws: Wat werkgevers moeten weten

Dubai heeft een goed ontwikkeld systeem van arbeidswetten die zowel werknemers als werkgevers beschermen. De arbeidswetgeving van de VAE biedt een kader voor arbeidscontracten, werktijden, lonen en andere werk gerelateerde zaken. Een van de belangrijkste kenmerken van de arbeidswetgeving van Dubai is de bescherming van de rechten van werknemers, waaronder het recht op een veilige werkomgeving en het recht om lid te worden van een vakbond. Werkgevers in Dubai moeten hun werknemers een schriftelijke arbeidsovereenkomst verstrekken waarin de arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd. Het contract moet details bevatten zoals de functie, salaris, werktijden en verlofrechten.